هیچ رازی برای موفقیت وجود ندارد. این نتیجه آماده سازی، کار سخت و یادگیری از شکست است.

بوعلی سینا
درباره تیم

اعضای تیم کافه ادمین

معرفی بچه های پر شور و فعال تیم کافه ادمین
team7

احمد ربیعی

مدیر عامل / ناظر
team25

اسحاق یعقوبی

مدیر عامل / ناظر
team21

مجتبی رنجبران

مدیر عامل / ناظر
team24

ماهان ربیعی

مدیر عامل / ناظر
team24

مسعود رنجبران

مدیر عامل / ناظر
team7

مهرخو

مدیر عامل / ناظر
team25

سعید رنجبران

مدیر عامل / ناظر
team26

مانی رهنما

مدیر عامل / ناظر
جملاتی آموزنده از کافه ادمین

ما چطوری کار می کنیم

فقط تلاش تلاش تلاش تلاشتلاش تلاش تلاش تلاشتلاش تلاش تلاش تلاش
تماس با مدیر فروشگاه