X

عزیزان لطفا موقع خرید فیلتر شکن خود را خاموش کنند .


دوستان عزیز لطفا پس از خرید به حساب کاربری خود رفته و در قسمت دانلود ها فایلهای خود را اجرا و یا دانلود کنید. درصورت بروز مشکل با صبر وحوصله با مدیر سایت تماس گرفته و مشکل را بیان کنید، تا رفع شدن مشکل صبور باشید.

هوروسکوپ های 2021

هوروسکوپ سالیانه 2021 – اردیبهشت (تارس)
این ویس برای تمامی متولدین اردیبهشت و تارس هست و یا کسانی که رایزینگ و یا ماه و خورشید نشان تارس د…
۶۹,۰۰۰ تومان
هوروسکوپ سالیانه 2021 – فروردین
این ویس برای تمامی متولدین فروردین و قوچ هست و یا کسانی که رایزینگ و یا ماه و خورشید نشان قوچ دارن…
۶۹,۰۰۰ تومان
هوروسکوپ سالیانه ۲۰۲۱ متولدین آبان نشان عقرب
این ویس برای تمامی متولدین آبان و عقرب هست و یا کسانی که رایزینگ و یا ماه و خورشید نشان عقرب دارند.
۶۹,۰۰۰ تومان
هوروسکوپ سالیانه ۲۰۲۱ متولدین آذر نشان کماندار
این ویس برای تمامی متولدین آذر و کماندار هست و یا کسانی که رایزینگ و یا ماه و خورشید نشان کماندار …
۶۹,۰۰۰ تومان
هوروسکوپ سالیانه ۲۰۲۱ متولدین اسفند نشان ماهی
این ویس برای تمامی متولدین اسفند و ماهی هست و یا کسانی که رایزینگ و یا ماه و خورشید نشان ماهی دارند.
۶۹,۰۰۰ تومان
هوروسکوپ سالیانه ۲۰۲۱ متولدین بهمن نشان آکواریوس
این ویس برای تمامی متولدین بهمن و آکواریوس هست و یا کسانی که رایزینگ و یا ماه و خورشید نشان آکواری…
۶۹,۰۰۰ تومان
هوروسکوپ سالیانه ۲۰۲۱ متولدین تیر نشان خرچنگ
این ویس برای تمامی متولدین تیر و خرچنگ هست و یا کسانی که رایزینگ و یا ماه و خورشید نشان خرچنگ دارند.
۶۹,۰۰۰ تومان
هوروسکوپ سالیانه ۲۰۲۱ متولدین خرداد نشان دوقلو
این ویس برای تمامی متولدین خرداد و دوقلو هست و یا کسانی که رایزینگ و یا ماه و خورشید نشان دوقلو دا…
۶۹,۰۰۰ تومان