Slide 1
banner2
هوروسکوپ ها
  بستن

  هوروسکوپ سالیانه ۲۰۲۱ – فروردین

  ۶۹,۰۰۰ تومان
  این ویس برای تمامی متولدین فروردین و قوچ هست و یا کسانی که رایزینگ و یا ماه و خورشید نشان قوچ دارند .
  بستن

  هوروسکوپ سالیانه ۲۰۲۱ – اردیبهشت (تارس)

  ۶۹,۰۰۰ تومان
  این ویس برای تمامی متولدین اردیبهشت و تارس هست و یا کسانی که رایزینگ و یا ماه و خورشید نشان تارس دارند.
  بستن

  هوروسکوپ سالیانه ۲۰۲۱ متولدین خرداد نشان دوقلو

  ۶۹,۰۰۰ تومان
  این ویس برای تمامی متولدین خرداد و دوقلو هست و یا کسانی که رایزینگ و یا ماه و خورشید نشان دوقلو دارند.
  بستن

  هوروسکوپ سالیانه ۲۰۲۱ متولدین تیر نشان خرچنگ

  ۶۹,۰۰۰ تومان
  این ویس برای تمامی متولدین تیر و خرچنگ هست و یا کسانی که رایزینگ و یا ماه و خورشید نشان خرچنگ دارند.
  بستن

  هوروسکوپ سالیانه ۲۰۲۱ متولدین مرداد نشان لئو

  ۶۹,۰۰۰ تومان
  این ویس برای تمامی متولدین مرداد و لئو هست و یا کسانی که رایزینگ و یا ماه و خورشید نشان لئو دارند.
  بستن

  هوروسکوپ سالیانه ۲۰۲۱ متولدین شهریور نشان خوشه

  ۶۹,۰۰۰ تومان
  این ویس برای تمامی متولدین شهریور و خوشه هست و یا کسانی که رایزینگ و یا ماه و خورشید نشان خوشه دارند.
  بستن

  هوروسکوپ سالیانه ۲۰۲۱ متولدین مهر نشان ترازو

  ۶۹,۰۰۰ تومان
  این ویس برای تمامی متولدین مهر و ترازو هست و یا کسانی که رایزینگ و یا ماه و خورشید نشان ترازو دارند.
  بستن

  هوروسکوپ سالیانه ۲۰۲۱ متولدین آبان نشان عقرب

  ۶۹,۰۰۰ تومان
  این ویس برای تمامی متولدین آبان و عقرب هست و یا کسانی که رایزینگ و یا ماه و خورشید نشان عقرب دارند.
  بستن

  هوروسکوپ سالیانه ۲۰۲۱ متولدین آذر نشان کماندار

  ۶۹,۰۰۰ تومان
  این ویس برای تمامی متولدین آذر و کماندار هست و یا کسانی که رایزینگ و یا ماه و خورشید نشان کماندار دارند.
  هوروسکوپ سالیانه ۲۰۲۱ متولدین دی نشان کپریکورن
  بستن

  هوروسکوپ سالیانه ۲۰۲۱ متولدین دی نشان کپریکورن

  ۶۹,۰۰۰ تومان
  این ویس برای تمامی متولدین دی و کپریکورن هست و یا کسانی که رایزینگ و یا ماه و خورشید نشان کپریکورن دارند.
  بستن

  هوروسکوپ سالیانه ۲۰۲۱ متولدین بهمن نشان آکواریوس

  ۶۹,۰۰۰ تومان
  این ویس برای تمامی متولدین بهمن و آکواریوس هست و یا کسانی که رایزینگ و یا ماه و خورشید نشان آکواریوس دارند.
  بستن

  هوروسکوپ سالیانه ۲۰۲۱ متولدین اسفند نشان ماهی

  ۶۹,۰۰۰ تومان
  این ویس برای تمامی متولدین اسفند و ماهی هست و یا کسانی که رایزینگ و یا ماه و خورشید نشان ماهی دارند.
  -۶۴%
  all-horoscope
  بستن

  هوروسکوپ ۲۰۲۱ خانواده هر ۱۲ ماه سال

  ۲۹۹,۰۰۰ تومان
  این محصول شامل تمام ویس های ماه تولد هست،هر ۱۲ ماه سال با تخفیف بی نظیر
  مدیتیشن ها
   meditaion1
   بستن

   پاکسازی ذهن و ضمیر ناخودآگاه

   ۱۴۴,۰۰۰ تومان
   پاکسازی ذهن و ضمیر ناخودآگاه از انسداد ها و بلاک ها و تمام منفی ها و خاطرات گذاشته. و آماده سازی ذهن برای جذب بالا و رسیدن به اهداف. این مدیتیشن به شما کمک میکنه با تخلیه ذهن از منفی ها مسیر پیش روی خودتون و روشن کنید و میتوانید به راحتی برای اهداف و خواسته هاتون هدف گذاری کنید و با تمرکز بالا جهت بدید و به خواسته هاتون برسید.
   richment
   بستن

   مدیتیشن جذب ثروت و فراوانی و پول

   ۹۹,۰۰۰ تومان
   این مدیتیشن بسیار قدرتمند با تاثیر گذاری مستقیم بر ذهن شما و خود آگاه شما جذب پول و کار و ثروت و در شما بالا میبره و به تمام مسائل مالی شما جهت مثبت میشه و باعث گشایش مسایل کاری و مالی می‌شود ومسیر مالی شما رو در جهت مثبت متحول می‌کند
   -۲۰%
   richment-cleaner(1)
   بستن

   ۲ مدیتیشن پاکسازی ذهن و مدیتیشن جذب ثروت و فراوانی با تخفیف ویژه

   ۱۹۴,۰۰۰ تومان
   پاکسازی ذهن و ضمیر ناخودآگاه پاکسازی ذهن و ضمیر ناخودآگاه از انسداد ها و بلاک ها و تمام منفی ها و خاطرات گذاشته. و آماده سازی ذهن برای جذب بالا و رسیدن به اهداف. این مدیتیشن به شما کمک میکنه با تخلیه ذهن از منفی ها مسیر پیش روی خودتون و روشن کنید و میتوانید به راحتی برای اهداف و خواسته هاتون هدف گذاری کنید و با تمرکز بالا جهت بدید و به خواسته هاتون برسید.   مدیتیشن جذب ثروت و فراوانی و پول این مدیتیشن بسیار قدرتمند با تاثیر گذاری مستقیم بر ذهن شما و خود آگاه شما جذب پول و کار و ثروت و در شما بالا میبره و به تمام مسائل مالی شما جهت مثبت میشه و باعث گشایش مسایل کاری و مالی می‌شود ومسیر مالی شما رو در جهت مثبت متحول می‌کند
   مدیتیشن عشق
   بستن

   مدیتیشن جذب عشق و بالا بردن ارتعاش عشق

   ۱۴۹,۰۰۰ تومان
   این مدیتیشن برای بالا بردن ارتعاش عشق و از بین بردن ضعف های احساسی و آسیب های احساسی است که
   تماس با مدیر فروشگاه