X

عزیزان لطفا موقع خرید فیلتر شکن خود را خاموش کنند .


دوستان عزیز لطفا پس از خرید به حساب کاربری خود رفته و در قسمت دانلود ها فایلهای خود را اجرا و یا دانلود کنید. درصورت بروز مشکل با صبر وحوصله با مدیر سایت تماس گرفته و مشکل را بیان کنید، تا رفع شدن مشکل صبور باشید.

عنصر ماه تولد و ویژگی‌های شخصیتی

  • نویسنده : admin-pourshooshtari
  • تاریخ نوشته : 2024/05/14
  • تعداد نظر : 0 نظر
عنصر ماه تولد و ویژگی‌های شخصیتی

معرفی عنصرهای ماه تولد

عنصر ماه تولد هر کسی با فردی دیگر فرق دارد. بنابراین هر فردی دارای شخصیت منحصر به فردی است که آن را از دیگران متمایز میکند. ما در اینجا به معرفی عنصرهای ماه تولد میپردازیم. بر اساس علم ستاره شناسی ماه تولد از چهار عنصر اساسی شامل عنصر خاک ، آتش، آب، هوا، تشکیل شده است و عنصر وجودی هر انسانی را تشکیل میدهند. انسان از خاک تشکیل شده و آب مایه حیات است.آب در سلولهای انسان در جریان است. هوا روح و نفس انسان را، اتش هم انرژی و گرمای وجودی انسان را تشکیل میدهند. بر طبق علم نجوم ارتباط بیرونی جهان هستی را به جهان درونی انسان ربط می دهند.

هر اتفاقی که در جهان بیرونی بر انسان بیفتد باید منشا آن را در جهان درونی خود  جستجو کرد . بر طبق آیینهای چینی هر سال شامل 12 ماه میباشد. هر سه ماه شامل یک عنصر میباشد. انسانهای که در این ماهها بدنیا میایند دارای خصوصیات رفتاری مثل هم هستند. میتوانند همدیگر را درک کنند. و بعدها با هم زندگی کنند. اگر تمایل دارید بیشتر درباره مقوله عناصر چهارگانه بدانید با ما همراه شوید و به تفکیک به بحث معرفی عنصرها در  هر ماه بپردازیم. شناخت این عناصر در مثبت اندیشی هم تاثیر گذار است.

رابطه عنصر ماه تولد با شخصیت 

بر طبق آیین کهن قدیمی هر فردی که بدنیا میآید دارای خصوصیات فردی است که آن را از دیگران متمایز می کند. ستارهشناس با بررسی اخلاق و رفتار هر فرد دریافتند که هر فرد یک عنصر ماه تولد دارد و میتواند بر زندگی فرد از لحاظ فردی، اجتماعی ، مالی تاثیر بگذارد خلق و خوی هر فرد شخصیت آن را تشکیل میدهد. مانند فردی که عنصر ماه تولد آن، آتش است. زود رنج و خشمگین است این خصوصیت میتواند بر چهار جنبه زندگی آن تاثیر بگذارد. دنیای بیرون چیزی جز دنیای درونی هر فرد نیست. البته می‌توانید اطلاعات بیشتری را در مورد چارت تولد هم بدست آورید.  

عنصر آتش

عنصر ماه تولد اتش، بر اساس دیدگاه عرفا، جهان هستی از انرژی تشکیل شده است انرژی همان جرقه‌، عنصر آتش است که به جهان هستی گرما و حیات میبخشد تا موجودات را به حرکت و تکاپو در اوردافراد این عنصر کاریزماتیک و اجتماعی، خونگرم و صمیمی، با دیگران هستند. رنگ غالب آن قرمز آتشین و نارنجی است. ماههای فروردین ، آذر،مرداد عنصر آتش هستند. همینطور برای کسب اطلاعات در مورد مدیتیشن از دیگر صفحه ما دیدن کنید. 

عنصر ماه تولد

نقاط قوت و ضعف آتش

افرادی که نماد آتش هستند معمولا پر شور و شوق هستند این افراد اجتماعی و کاریزماتیک در هر جمعی میدرخشند. خدا نکند که عصبانی شوند زود از کوره در میروند توقع ندارند کسی به آنها جواب مخالف دهند کینه توز و زود رنج هستند ولی در عین حال جسور هستند.

 

قوت ضعف
پشتکار خشم و غضب
خلاق حسادت
فعال کینهتوز
شجاعت بیوفا
تکاپو زودرنج
با انگیزه قهر
جسور

 

عنصر آب

دومین عنصر ماه تولد است. آب مایه حیات و رشد و نمو است. اب نشانه پاکیزهگی است اب همیشه در جریان بوده نمیتواند ساکن شود چون بیمار میشود. گاهی اوقات ممکن مانند سیل شود و همهچیز را به حرکت درآورد و ویران کند. افراد عنصر آب احساساتی هستند و حد و دلسوزی آنها ممکن است بالا رود و خود را فراموش کنند. بیش از حد به دیگران کمک میکنندیا ممکن است احساسات را در خود نگه داشته و دچار گوشهگیر و منزوی شوند. رنگ این عنصر ابیسیر  است. ماه تیر، آبان، اسفند ماههای تولد این عنصر هستند.

نقاط قوت و ضعف عنصر آب

عنصر ماه تولد افرادی که آب است این افراد دارای ویژگیهای منحصر به فرد هستند. زیادی دلسوز هستند گاهی خود را فراموش میکنند و به فکر دیگران هستند درک و شعور بالایی دارند. این افراد قابل اعتماد هستند ولی زودباورند چون شدت احساسات آنها بالاست ممکن است دچار افسردگی شوند اما با چاکرا درمانی می‌توان از این موضوع پیشگیری کرد.

 

قوت ضعف
دلسوز دچار افسردگی
خیال پرداز زودباور
با درک و فهم بدون منطق
با انعطاف فراموش کردن خود
قابل اعتماد
بخشش

 

عنصر خاک

سومین عنصر ماه تولد خاک است. خاک نماد ثبات و پایداری است. عنصر وجودی انسان از خاک است خاک میتواند همه چیز را در خود پرورش دهد . افراد  عنصر خاک همیشه در زندگی محکم و استوار هستند ذهنشان بر یک چیز متمرکز است. قابل اعتماد خلاق و پویا و صبور هستند. رنگ غالب این عنصر قهوهای است.ماههای شهریور، اردیبهشت، دی ماه عنصر خاک هستند.

عنصر ماه تولد

نقاط قوت و ضعف خاک

افرادی که عنصر ماه تولد  آنها نماد خاک است. افرادی صبور هستند. سخت کوش و با وفا هستند. در زندگی خیلی محافظهکار هستند ریز جزئیات یک کاری رو خوب بررسی میکنند و این خوب نیست،زیرا تمرکز روی هدف است ولی با این حال ممکن است سستی و تنبلی در آنها پیدا شود که در این شرایط مدیتیشن تنفسی گزینه فوق العاده‌ای است.

 

قوت ضعف
صبور سست و تنبل
واقع بین محافظفهکار
وفادار انعطاف ناپذیر
سخت کوش تحقیر کننده
همدل

عنصر هوا 

چهارمین عنصر ماه تولد هوا است.. هوا روح جهان هستی است. همه جا هست ولی انگار که نیست چون دیده نمیشود. افراد این عنصر تنها نمیتواند کاری کنند باید در کنار دیگر عناصر باشند. پرشورو  اجتماعی هستند.افراد این عنصر قابل اعتماد نیست چون یکجا نمیتواند متمرکز شود مثل هوا جابجامیشود. رنگ این عنصر آبی آسمانی است ماههای بهمن،مهر،خرداد  عنصر هوا هستند

 

نقاط قوت و ضعف هوا

افراد این عنصر ماه تولد، خوشمشرب و شوخ طبع هستند. مثل هوا همه جا میروند و مستقل است سازگار با محیط هستند ولی مغرور و غیر قابل اعتماد هستند . ولی افرادی منطقی هستند ولی ممکن است در کار خود فریبکار باشند. خیلی خوب میتواند دیگران را به خود جذب کند

 

قوت ضف
جذاب دورو
مستقل حیلهگر
شوخ طبع مغرور
متنفکر غیر قابل اعتماد
انعطاف پذیر بودن
منطقی بودن

 

رابطه‌ی عنصرهای تولد با هم 

خوب بعد از توصیف عنصر ماه تولد به رابطه این عناصر با هم می پردازیم. هر چهار عنصر رابطهای تنگاتنگ باهم دارند.هر فرد این چهار عنصر را در وجود خود دارد. ولی یکی از چهار عنصر در وجودش غالب است. این چهار عنصر بر روی یکدیگر چه از نظر درونی یا بیرونی روی هم  تاثیر گذار هستند. آب مایه حیات جهان هستی است. هوا می‌تواند بر طغیان آب تاثیر بگذارد و آن را بیشتر کند.

رابطه اب و اتش این دو ضد هم هستند هرگز در کنار هم دوام نمیاورند اب میتواند خشم آتش را خاموش کند. خاک و آتش میتوانند در کنار هم باشند به شرطی که حد تعادل را رعایت کنند. هوا میتواند باعث شعلهورتر شدن آتش شود یا میتوانند با هم به تفاهم و سازگاری برسند.

فوایده شناخت عنصر شخصیتی

عنصر ماه تولد هر کسی با دیگری فرق دارد. طبق آیین کهن جهان هستی تشکیل شده است از چهار عنصر آب، باد، خاک، هوا،  که رابطه تنگاتنگی با هم دارند. هر فردی در هر ماهی که بدنیا میآید دارای خصوصیات اخلاقی و رفتاری است دانستن عنصر ماه تولد  به افراد کمک میکند تا ارتباط خوبی با هم داشتهباشند. هر فرد از هر چهار عنصر تشکیل شده است ولی یک عنصر غالب است فردی که خشمگین و عصبی است میتواند با کمک عنصر اب خشم خود را فرو نشاند.

بحث دیگر ارتباطات این عناصر با هم است. فرد احساسی و منزوی و دلسوز نمیتواند با یک فرد اتشی و ماجراجو کنار بیاید. در بعضی جهات ممکن است با هم کنار بیایند  و در کنار هم خوش باشند. اگر قصد خرید مدیتیشن جذب ثروت و فراوانی و پول را دارید از اینجا اقدام کنید.

نظرات کاربران

0نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *